E:info@hawkscricket.com
+1 224-637-5297
Name Runs Average Games Played
Rishi Mehta 101 16.83 6
Kishorekumar Sundarampillai 69 11.50 6
Khawar Sattar 58 14.50 4
Umair Mustafa 53 10.60 5
Shwetal Mehta 47 47.00 1
Lakshyapathi Bijja 41 8.20 5
Ranga Rajan Kothandaraman 34 11.33 3
Romeen Lavani 34 17.00 2
Mukarram Raheel 30 7.50 4
Sankar Renganathan 28 9.33 3
Kamran Siddiqui 20 20.00 1
Pramod Poojary 17 17.00 1
Varun Parekh 16 8.00 2
Sundeep Bhatia 16 5.33 3
Deepak Pandey 11 2.20 5
Anshul Bamrolia 7 1.17 6
Srinivasan Parthasarathy 0 0.00 1
Name Runs Average Games Played
Chetankumar Mudholkar 115 19.17 6
Raj Kosgi 96 19.20 5
Renganathan Sankar 86 43.00 2
Sandeep Makker 40 13.33 3
Meenakshi Sundaram 39 9.75 4
Vijayant Wadhavan 25 4.17 6
Rahul Nammireddy 25 12.50 2
Zakir Shah 16 5.33 3
Mohammed Shakeel 14 14.00 1
Ganesh Nivas Easwaran 6 1.50 4
Bobby Tuli 6 1.50 4
Sriram Kaushik 4 1.33 3
Rahul Kosgi 1 0.33 3
Prem Arokiadoss 0 0.00 5
Rishi Mehta 0 0.00 1
Name Wicket Econ Games Played
Rishi Mehta 9 5.03 6
Kishorekumar Sundarampillai 5 6.25 6
Mukarram Raheel 4 5.29 4
Lakshyapathi Bijja 7 4.99 5
Deepak Pandey 8 4.37 5
Anshul Bamrolia 5 4.02 6
Sundeep Bhatia 3 5.75 3
Varun Parekh 0 3.50 2
Pramod Poojary 1 5.75 1
Kamran Siddiqui 0 3.67 1
Sankar Renganathan 0 0.00 3
Umair Mustafa 0 0.00 5
Khawar Sattar 0 0.00 4
Ranga Rajan Kothandaraman 0 0.00 3
Romeen Lavani 0 0.00 2
Shwetal Mehta 0 0.00 1
Srinivasan Parthasarathy 0 0.00 1
Name Wicket Econ Games Played
Vijayant Wadhavan 6 4.83 6
Chetankumar Mudholkar 6 5.28 6
Prem Arokiadoss 6 3.33 5
Rahul Kosgi 4 4.11 3
Ganesh Nivas Easwaran 2 2.10 4
Sriram Kaushik 5 2.08 4
Sandeep Makker 1 3.56 3
Meenakshi Sundaram 0 5.25 4
Raj Kosgi 1 4.87 5
Rishi Mehta 1 3.50 1
Bobby Tuli 1 1.33 3
Zakir Shah 0 1.33 3
Renganathan Sankar 0 0.00 2
Rahul Nammireddy 0 0.00 2
Mohammed Shakeel 0 0.00 1